Kundeservice

Velkommen til vores Kundeservice

BWS Distribution og vores forhandlere vil gøre vores bedste for at give dig en god oplevelse med dit produkt.

  • Har du købt dit produkt hos en af vores forhandlere, bedes du kontakte denne, hvis du oplever problemer.
  • Har du købt dit produkt  direkte hos BWS Distribution, kan du kontakte os via support@bws-distribution.com (eller bruge kontaktformularen). Vi yder også service alle hverdage fra 14-16.30 på telefon: 70 22 23 25

Vi yder 1 års garanti samt den lovpligtige reklamationsret på alle vores produkter (varighed afhænger af land). Reklamationsretten betyder, at du som kunde kan klage over fejl og mangler ved produktet, som er opstået inden for 2 år fra købsdatoen. Det er dog en forudsætning, at disse mangler ikke er opstået som følge af egen skadeforvoldende adfærd – se brugervejledningen, som følger med produktet.

Du skal reklamere når du har konstateret fejlen eller manglen. I henhold til reklamationsretten kan du enten få varen repareret, ombyttet, refunderet pengene eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Har du modtaget en defekt vare, skal du kontakte den forhandler hvor du har købt produktet senest 5 hverdage efter modtagelse.

Nedenfor finder du tips, gode råd og links for:

Evapolar luftkølere

Brugervejledning:

Alle produkter leveres med brugervejledning på engelsk, dansk, svensk og finsk. Er de bortkommet, kan du downloade dem her:

evaSMART 2020                evaLIGHT plus 2021                  evaCHILL 2021

Brugervejledningerne beskriver alle brugssituationer, og de mest almindelige fejlmeddelelser som produkterne kan give, typisk hvis de ikke helt bruges som anvist af producenten. Finder du alligevel ikke det svar du søger, kan du søge yderligere på evapolars support-site, som giver ganske udførlige anvisninger for hvert produkt, på engelsk:

Hjælpecenter – evaCHILL

Hjælpecenter – evaLIGHT Generation 1 (til og med 2019), samt trouble-shooting

Hjælpecenter – evaLIGHT Plus (Fra 2020 og frem), samt trouble-shooting

Hjælpecenter – evaSMART , samt trouble-shooting

Specifikt vedr. evaSMART og Smart home systemer

Sådan skifter du evaBREEZE-filter på din evaCHILL

Sådan skifter du evaBREEZE-filter på din evaLIGHT (->2019 model)

Sådan skifter du evaBREEZE-filter på din evaLIGHT Plus (2020->)

Sådan skifter du evaBREEZE-filter på din evaSMART

Om effekten af evapolars luftkølere

Sommervejret, din bolig og dens placering har betydning for, hvor meget din evapolar køler:

Vejret: Især luftfugtigheden har indvirkning på køle-effekten. Høj luftfugtighed kan sænke effekten, f.eks. efter et kraftigt regnskyl efterfulgt af varmt vejr. Så kan luftfugtigheden stige til 70% i en kortere periode. Evapolars effekttabel viser den forventede køling. F.eks. får man ca. 18,5 grader kølig luft ved en rumtemperatur på 25 grader og 50% luftfugtighed i det rum apparatet anvendes – typisk for sommer i nord-europa. I sommeren 2018 hvor store dele af Norden var ramt af hedebølge, var luftfugtigheden meget lav pga tørke, og under sådanne forhold køler en evapolar 10-12 grader.

Din bolig og rummet: Det er vigtigt, at der er godt med udluftning i det rum, hvor du ønsker at bruge din evapolar – både før, under og efter brugen (f.eks. en nats søvn). Jo mindre luftfugtighed, jo højere effekt. Rummet skal tilføres frisk luft, fra boligens ventilationsanlæg, et åbent vindue eller en åben dør til tilstødende rum. Evapolars apparater må ikke bruges i lukkede rum, og ikke placeres i vindueskarm eller i solen.

Din boligs placering: Bruges et evapolar-apparat i en lejlighed i byen, som ikke omgivet af tæt bevoksning (grønne områder), søer eller kanaler, vil der være lavere luftfugtighed end hvis det bruges i f.eks. et villakvarter omgivet af tæt beplantning (skov, græsplæner, osv). Og jo lavere luftfugtighed, jo bedre effekt.

Om effekten av evapolars luftkylare

Sommarväder, ditt hem och dess plats påverkar hur mycket din evapolar svalnar:

Väder: Särskilt luftfuktigheten påverkar kyleffekten. Hög luftfuktighet kan sänka effekten, t.ex. efter kraftigt regn följt av varmt väder. Då kan fuktigheten stiga till 70% under en kortare period. Evapolars tabell visar den förväntade kylningen. Till exempel. du får cirka 18,5 grader sval luft vid en rumstemperatur på 25 grader och 50% luftfuktighet i rummet som apparaten används – vanligtvis för sommar i norra Europa. Sommaren 2018, när stora delar av skandinavien hade värmebölja, var fuktigheten mycket låg på grund av torka, och under sådana förhållanden svalnar en evapolar 10-12 grader.

Ditt hem och rummet: Det är viktigt att det finns god ventilation i rummet där du vill använda din evapolar – både före, under och efter användning (t.ex. en natts sömn). Ju mindre luftfuktighet, desto högre effekt. Rummet måste förses med frisk luft, från husets ventilationssystem, ett öppet fönster eller en öppen dörr till angränsande rum. Evapolar apparater får inte användas i stängda rum och inte heller placeras i fönster eller i solen.

Plats för ditt hem: Om en evapolär apparat används i en lägenhet i staden, som inte är omgiven av tät vegetation (gröna områden), sjöar eller kanaler, kommer det att finnas lägre luftfuktighet än om den används i till exempel, ett bostadsområde omgiven av tät plantering (skog, gräsmattor etc.). Och ju lägre luftfuktigheten är, desto bättre blir effekten.

Evapolar-viilentimien tehokkuuteen vaikuttavat tekijät

Säätila, kodin sijainti ja huoneen ilmanvaihto vaikuttavat siihen, kuinka paljon evapolar laitteesi viilentää.

Säätila: Erityisesti kosteus vaikuttaa viilennyksen tehoon. Korkea ilmankosteus voi heikentää vaikutusta. Esimerkiksi lämmin sää rankkasateen jälkeen voi nostaa ilmankosteuden jopa 70%:iin lyhyeksi ajaksi. Oheisesta taulukosta näet, kuinka kosteus ja huoneen lämpötila vaikuttavat viilentimen toimintaan. Kun laitetta käytetään esimerkiksi huoneessa, jossa lämpötila on 25 astetta ja suhteellinen ilmankosteus on 50%, on evapolar-laitteesta ulos virtaavan ilman lämpötila 18,5 astetta. Tällainen sää on yleinen kesällä Pohjois-Euroopassa. Toisaalta esimerkiksi kesällä 2018, kun suuressa osaa Skandinaviaa koettiin helle, ilmankosteus oli kuivuudesta johtuen hyvin alhainen. Tällaisissa olosuhteissa evapolar viilentää jopa 10–12 astetta.

Huoneen ilmanvaihto: On tärkeää, että huoneessa, jossa haluat käyttää viilennintä, on hyvä ilmanvaihto – ennen käyttöä, käytön aikana ja käytön jälkeen. Mitä alhaisempi kosteus, sitä suurempi vaikutus viilentimellä on. Ilman on vaihduttava huoneessa, esimerkiksi talon ilmanvaihtojärjestelmän kautta, avoimen ikkunan välityksellä, tai avoimesta ovesta muihin huoneisiin. Evapolar laitteita ei pidä käyttää suljetuissa tiloissa, eikä niitä pidä sijoittaa ikkunan eteen tai muutoin aurinkoiseen, kuumaan paikkaan.

Kodin sijainti: Asunnossa kaupungissa, jonka lähistöllä ei ole viheralueita, järviä tai jokia, on ilmankosteus alhaisempi kuin esimerkiksi asuinalueella, jota ympäröi tiheä kasvillisuus. Näin myös kodin sijainti vaikuttaa ilmankosteuteen ja sitä kautta evapolar-viilentimen tehoon.

Vogt dig for kopiprodukter!

Eksempel 1

Fotoet viser vores evaLIGHT med det patenterede evaBREEZE™ filter til højre og den ubrugelige og sundhedsskadelige kopi “AirBreeze” til venstre – sælges også under navnet “Arctic Cooler”

 

Eksempel 2

Fotoet viser “Arctic Cooler”, sælges på WizzGood, et såkaldt online-supermarked.

Der er tale om en ubrugelig og skruppelløs kopi af evaLIGHT, den første originale og effektive fordampningskøler. Filteret er lavet af pap, som giver gode vækstbetingelser for bakterier og svamp!

.

Generelt om “billige” produkter

Det tager forskning, tid og penge at udvikle sikre, effektive og miljøvenlige produkter, med CE-certificering, brugsvejledninger og support.

Fald derfor ikke for disse ulovlige kina-kopier, som rammer næsten alle innovative virksomheder, store såvel som små.

Lær mere om den fascinerende historie bag evaBREEZE, evapolars patenterede teknologi.

Husk MAX strøm på din evaCHILL

Har du købt en evaCHILL i 2019, skal du bruge en USB-strømkilde (f.eks. PC), en powerbank eller USB-omformer som er stærk nok. Styrken skal ifølge producenten være på minimum 5V/1,5 A. Det er de 1,5 Ampere som er minimum.

Visse USB-omformere er for svage, og gør det kun muligt for evaCHILL at køre i laveste hastighed. Det gælder også visse USB-udtag i i PC’ere og køretøjer. Og de fleste USB-omformere til smartphones er for svage, inkl. Apples. EvaCHILL skal kunne køre med max blæse-hastighed, dvs. tydeligt hørbart. Virker den kun på de laveste hastigheder eller op til trin 3, er strømstyrken for lav til max (som man dog sjældent  bruger). Fra og med 2020 leveres evaCHILL med eget USB-stik

 

Lugter din evapolar af fugtig kælder?

Så er det fordi, at du har tændt for apparatet efter det har stået stille i længere tid med drivvådt filter.

Såvel Evapolar som BWS gør opmærksom på hvor nemt dette kan undgås, i såvel brugsvejledning som indlægseddel: man skal bare køre filteret helt tørt, hvis man ikke skal bruge produktet i en uge eller længere.

Filtrene indeholder op imod 300 ml. vand og skal du ikke bruge din evapolar i nogen tid, kører du filteret tørt ved simpelthen bare lade apparatet køre indtil det ikke længere køler (for evaLIGHT og evaSMART vil indgående lufttemperatur således være lig udgående lufttemperatur). Din evapolar tager ikke skade af “at køre tør”.

Hvis du har glemt det, og luften lugter, kan du prøve at hælde citronsaft ned i en tank frisk vand, røre det godt rundt, og lade apparatet køre det igennem. Det plejer at fjerne lugten helt. Hvis ikke det hjælper, kan du købe et nyt evaBREEZE-filter hos din forhandler eller her på siden.

Fordi det patenterede evaBREEZE-filter er uorganisk og derfor hindrer vækst af bakterier og svamp, stammer lugten fra mikroorganismer som findes i vandet/luften på dit kontor eller hjem. Men filteret skal renses eller allerbedst udskiftes. Generelt skal filteret skiftes for hver 1000 timers drift (ca), fordi lamellerne fyldes op med støv fra luften.

DemarkQ lysterapi-lamper

Denne sektion er under udvikling. De nordiske manualer publiceres så snart, de er klar.

 

Email-service

Vil du holde dig opdateret om service af dit evapolar-produkt, samt høre om gode tilbud på modeller og filtre? Så tilmeld dig vores email-service. Vi sender 2-4 emails om året. Tak for din tillid.